2017. 07. 21. péntek
Dániel, Daniella
: 306 Ft   : 266 Ft Benzin: 366 Ft/l   Dízel: 376 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Gyarapodás és új kihívások

Art of WAR  |  2017-01-20 10:29:24

Kemény évet zárt a szentesi műszaki ezred.

  • Évértékelő a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnokától
  • A nyári, Duna feletti repülő-show biztosításához közel száz technikai eszközzel vonult fel az ezred
  • A szentesi alakulat katonái a kezdetektől részt vesznek a hazánk és Európa határainak biztonságát szolgáló ideiglenes biztonsági határzár építésében

Folyamatos részvétel a Közös Akarat és az ideiglenes biztonsági határzárral összefüggő feladatok végrehajtásában, tizenegy gyakorlat, háromszor módosított állománytábla, ötvenkilenc különböző tanfolyam és kiképzési foglalkozás, negyvenöt kulturális-, sport- és katonai rendezvény, harminckilenc egyéb feladat.

Tévedett Antal László ezredes, amikor 2016 elején úgy gondolta, hogy nehéz év következik alakulatuk életében.

– Nem nehéz, hanem nagyon nehéz évünk volt. Állománytáblánk például háromszor is módosult: februárban parancsot kaptunk egy alapkiképző-század megalakítására, márciusban építésvezető főnökséggel és műszaki építőszázaddal, augusztusban pedig hídépítő-zászlóaljjal gyarapodtunk. Képességeink tehát bővültek, de ezek a változások új kihívásokat is jelentettek – hangsúlyozta az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka.

Antal László ezredes

Az ezredtörzs állományába tartozó építésvezető főnökség feladata a műszaki építmények, alacsonyvízi hidak, utak és táborhelyek tervezése, a megépítésüket végrehajtó alegységek munkájának szakmai felügyelete és a minőség-ellenőrzés. A tervek szerint a műszaki építőszázad építi és rendezi majd be a táborokat, a vezetési pontokat, az erődítményeket, továbbá az átkelőhelyekhez vezető és az azoktól elvezető javított talaj utakat.

– A nyári szervezeti változásunk eredményeként megalakult hídépítő zászlóalj kollégáim számára előmeneteli lehetőséget, szakmai szempontból pedig képességbővülést jelentett. Ráadásul ezek a régóta várt, nekünk kedvező szervezeti változások az ezred létszámának bővítését is jelentették. Ennek tükrében kimondottan örülünk annak, hogy tizenkét év után ismét lehetőséget kaptunk katonai alapkiképzések végrehajtására. Ez első hallásra pluszfeladatnak tűnik, azonban egy óriási lehetőséget is rejt magában: leendő kollégáinkat mi készíthetjük fel a szerződéses katonai pályára. A kiképzés tíz hetében felmérhetjük képességeiket, szakmai felkészültségüket, hozzáállásukat. Ők pedig megismerhetik leendő parancsnokaikat, munkatársaikat, elvárásainkat, már újoncként megnézhetik tervezett szolgálati helyeiket, és képet alkothatnak az ezred életéről – mondta az ezredes.

A kiképzőszázad a meghatározott időben, július elsején megalakult, három nap múlva pedig bevonult harminc újonc. Az eskütétel után közülük tizennyolcan maradtak a műszaki ezrednél, a többiek pedig az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi alegységeinél kaptak beosztást. A második kiképzési ciklus december 9-én ért véget, akkor harminckilencen tettek ünnepélyes katonai esküt. A szakasz több mint fele Szentesen állt munkába, társaik pedig Hódmezővásárhelyen és az MH Pápa Bázisrepülőtéren szolgálnak. 

– Határozott célom meggyőzni elöljáróinkat képességeink bővítésének folytatásáról, hogy az összfegyvernemi parancsnokok a szakmánk teljes spektrumát lefedő műszaki tartalékként számolhassanak ezredünkkel. Kiképzéseinket és gyakorlatainkat is ennek szellemében tervezzük, illetve hajtjuk végre. Az elmúlt évben ötvenkilenc különböző tanfolyam és kiképzési foglalkozás levezetői, házigazdái vagy résztvevői voltunk. Ezek közt akadtak pár napos elfoglaltságot igénylők, de jelentősen hosszabbak is, mint például a búvárok Magyar Honvédség-szintű oktatása. Ugyanis hosszú ideje Szentesen történik a katonabúvárok alapképzése, valamint tanfolyam rendszerű továbbképzésük. Ez folyamatos munkát igényel, egy kis túlzással azt is mondhatnám, hogy a szakfeladatok ellátását is figyelembe véve, búváraink szinte egész évben a víz alatt voltak – hallhattuk Antal László ezredestől.

A kiképzés, oktatás hatékonysága pedig a szövetségeseinkkel történő együttműködések alkalmával és a különböző gyakorlatokon mérhető.

A műszakiak napján a látogatók megismerkedhettek a szentesi alakulatnál rendszeresített eszközökkel.

– 2016 januárjától két szakaszunk, egy rajunk és kijelölt törzstisztjeink hat hónapig készenléti szolgálatot láttak el a visegrádi országok katonai együttműködése keretében létrehozott harccsoportban. A múlt évben kilenc gyakorlaton vettünk részt, vagy támogattuk a lebonyolításukat, és természetesen megrendeztük a sajátunkat, a Szentesi Fokost is. Ez utóbbi keretében – februárban – az alacsonyvízi hídépítő század katonái települtek ki a 4. sz. vízi gyakorlótérre; őket áprilisban a pontonos alegységek váltották. A feladatot most is a Bocskai-dandárral közösen hajtottuk végre, hiszen a Szentesi Fokos az összfegyvernemi harc támogatása, tervezési, szervezési teendőinek és a lövészalegységekkel történő együttműködés lehetőségeinek a begyakorlása. Ezért a forgatókönyv szerinti feladatok az összfegyvernemi zászlóalj törzsén keresztül jutottak el műszaki alegységeinkhez. Valós helyzetben is hasonlóan működne a rendszer: a műszaki modul mindig egy fegyvernemi alegység, egység feladatellátását támogatja, biztosítja. Ennek a rendszernek az egyik legnagyobb hozadéka, hogy a mi katonáink megtapasztalják a lövészek elvárásait, vezetési módszereit. Fegyvernemi együttműködő partnereink pedig megismerik a műszakiak munkáját, tisztában lesznek azzal, hogy milyen segítséget igénylünk a feladatok elvégzéséhez, milyen feltételeket és időkereteket kell biztosítaniuk nekünk ahhoz, hogy eredményesen tudjanak alkalmazni minket. Leegyszerűsítve talán úgy is mondhatnánk, hogy a lövészparancsnokok megtanulják „használni” a műszaki alegységeket – jegyezte meg a parancsnok.

Bármilyen feladatot is kapott az elmúlt évben az ezred, azt minden esetben a kiképzés, a képességfejlesztés oldaláról közelítették meg. Legyen az a Red Bull Air Race vagy az augusztus 20-i tűzijáték műszaki kiszolgálása.

– A nyári, Duna feletti repülő-show biztosításához közel száz technikai eszközzel vonultunk fel, a repülések útvonalát kijelölő kapuk (pilonok) alapjait kellett kompokból megépítenünk. Munkánkat az MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred katonái segítették. Mi ez, ha nem egy remek lehetőség képességeink felmérésére, az együttműködés gyakorlására? Pontont dobtunk, mozgattuk és összekapcsoltuk azokat. Mindezt pedig nem a már megszokott gyakorlóterünkön végeztük, hanem teljesen más vízviszonyok közt a Dunán. Ráadásul a Parlament előtt, több ezer ember szeme láttára nem is „illik” hibázni. Hasonló megközelítésből a budapesti tűzijáték biztosítását is számtalan kiképzési feladataink egyikének tekintettük. Augusztus 20-án ugyanis szintén pontonelemeket kellett összekapcsolnunk. Három hetventonnás, rakéták fellövésére alkalmas kompot építettünk – tudtuk meg az ezredestől.

A szentesi alakulat katonái a kezdetektől részt vesznek a hazánk és Európa határainak biztonságát szolgáló ideiglenes biztonsági határzár építésében, üzemeltetésében, a Közös Akarat feladat végrehajtásának műszaki és logisztikai biztosításában; emellett fél éve a bácsalmási tábori ellátó pontot is ők üzemeltetik. November óta pedig a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében résztvevők támogatására érkezett osztrák műszaki katonák szakmai munkájának koordinálása is Antal ezredes és kollégái felelősségi körébe tartozik.

A brit J. D. Moor-Bick nyugállományú vezérőrnagy (középen) is eljött az IFOR két évtizeddel ezelőtti megalakulása emlékére szervezett konferenciára.

– Kiváló munkatársaim vannak, szakmai és emberi tekintetben is büszke vagyok arra, hogy velük dolgozhatok, dolgozhattam. A múlt időnek most jelentősége van: szoros, szinte napi kapcsolatot tartunk egykori kollégáinkkal is. Márciusban például, Ronkovics József nyugállományú vezérőrnagy kezdeményezésére, konferenciát szerveztünk a Magyar Honvédség első missziós szerepvállalása, az IFOR két évtizeddel ezelőtti megalakulása emlékére. A találkozóra a brit J. D. Moor-Bick nyugállományú vezérőrnagy, az IFOR-erők akkori műszaki főnöke is eljött. Nagy figyelmet fordítunk civil kapcsolataink ápolására, a honvédség népszerűsítésére is. Részt vettünk a város valamennyi kulturális és sportrendezvényén, a rendőrökkel közösen szervezett műszaki napunkon pedig nyitott kapukkal vártuk vendégeinket. Rendszeresen tartunk előadásokat iskolákban is, a nyári vakáció alatt pedig honvédelmi táborokat szerveztünk a gyerekeknek. A Honvéd Rákóczi Sportegyesület keretében működik a Szentesi huszárok nevet viselő túramotoros szakosztályunk, amelynek tagjai augusztusban, a Katona Motoros Sportegyesülettel közösen, városunk főterén rendezték meg a VII. katona motoros találkozót és amatőr ügyességi versenyt. A világ egyik legnagyobb terepakadály-futó versenye, a Spartan Race résztvevői is megismerhették alakulatunk zászlaját és a csapatunk nevét, az egységet, bajtársiasságot jelképező Unity 37-et. Az Egy nap a honvédelemért gondolat jegyében pedig szeptemberben mi rendeztük az Európai Mobilitási Hét hazai záró rendezvényét, amelyhez a Tekerj a sereggel! kerékpártúra résztvevői is csatlakoztak. A TeSzedd akció napján, tavaly már nemcsak az eldobált szemetet szedtük össze, de búváraink megtisztították a város központján átfolyó Kurca patak egy szakaszát is. Szinte napi kapcsolatban vagyunk Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye toborzóirodáival, kérésükre bármikor, bárhol tartunk tájékoztatókat ezredünkről. A szerződéses katonai szolgálat iránt érdeklődőket a laktanyában is szívesen látjuk, hiszen a saját munkánkat leghitelesebben mi tudjuk bemutatni. Ennek kapcsán örömmel mondhatom, hogy 2016-ban, köszönhetően direkt módon való megjelenésünknek a toborzás rendszerében, közel 50 fővel tudtuk bővíteni állományunk létszámát – sorolta a parancsnok. 

Az ezred részt vett a Tekerj a sereggel! kerékpártúra lebonyolításában is.

Antal László ezredes nem nagyon hisz a „jó tündérben”, de ha mégis találkoznának, tudna vele miről beszélgetni.

– Szeretnénk, ha idén megérkezne a Mabey & Johnson hídkészlet, amelynek üzemeltetéséhez kollégáim már oktatói képesítéssel is rendelkeznek. Annak is örülnénk, ha minél több jó szakember jönne hozzánk. Gépjárművezetők, műszakigép-kezelők, gépszerelők, festők, ács-állványozók, villanyszerelők jelentkezését várjuk. Harmadik kívánságként pedig azt kérném, hogy jövőre elmondhassuk: legalább olyan eredményes évet zártunk, mint a 2016-os volt.

A hazánk déli határszakaszán tevékenykedő osztrák műszaki katonák szakmai munkájának koordinálása is a szentesiek felelőssége. Fotó: Snoj Péter, a szerző és archív

Magyar Honvéd 2017. január/Galambos Sándor

Forrás: honvedelem.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Háború Művészetét a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2017-07-13 09:49:16
Büszkék vagyunk katonáinkra. Kiválóan felkészült katonákat láthattunk a gyakorlat során, példaértékű volt a bemutató − fogalmazott dr. Simicskó István honvédelmi miniszter július 12-én, a Black Swan 2017 elnevezésű nemzetközi gyakorlat kiemelt látogatói napján.
2017-07-10 11:10:04
Korántsem hétköznapi lehetőség adódott Szolnokon, az Aba-Novák Kulturális Központban július 8-án, szombaton: magyar és amerikai katonák, valamint haditechnikai eszközeik töltötték meg a közeli parkolót, hogy a Black Swan 2017 nemzetközi gyakorlat résztvevői hivatalosan is bemutatkozhassanak a város lakóinak.
2017-07-05 11:25:11
Az Airbus Helicopters vállalat a napokban átadta a 15. egyben utolsó H-145M típusú többcélú, könnyű forgószárnyast a német haderőnek, azon belül is a KSK (Kommando Spezialkräfte), speciális egység részére.
2017-07-04 11:52:08
1917. április 6-án az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Németországnak és belépett az I. világháborúba az antant hatalmak oldalán. Az amerikai ipar már az USA semlegességének idején is ontotta a hadianyagot európai szövetségesei számára, most azonban a rohamtempóban felállított saját haderejük ellátására is gondot kellett fordítani.
2017-07-03 10:06:13
„Az önök felelőssége, hogy mindenkor biztosítsák a repülés technikai feltételeit. Ehhez kitartásra, megalkuvás nélküli szakmai következetességre van szükség, amelyek alapját képezik annak a bizalomnak, amelyet a hajózók önökbe vetnek” − köszöntötte levelében fegyvernemi napjuk, július 2-a alkalmából a repülő-műszaki szakterület dolgozóit dr. Simicskó István honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök.
2017-06-28 11:22:16
Kétnapos programot szervezett a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály a Magyarországra akkreditált véderő-, katonai és légügyi attasék számára, június 21-22-én. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison tett látogatásra a katonadiplomaták a Magyar Honvédség egyik forgószárnyasával érkeztek.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 07. 20., 09:14

Videón a drónvadász lézerfegyver

A világ első aktívan használt lézerfegyverét mutatta be az Egyesült Államok haditengerészete a CNN riportereinek, akik működés közben készíthettek videót a csendben támadó hadieszközről.
2017. 07. 19., 13:35
A Saber Guardian (Szablya Őre) 2017 fedőnevű rendezvénysorozat része az a keddi ejtőernyős légideszant-művelet is, melyet a pápai légibázis és a bulgáriai Bezmer repülőtere között végeztek.
2017. 07. 19., 13:22
Harminc év után látogatott izraeli kormányfő Magyarországra, Benjámin Netanjahu július 18-án, kedden Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt az Országházban. A magyar delegáció tagja volt többek között dr. Simicskó István honvédelmi miniszter is.
2017. 07. 18., 16:17
Az Oroszország ellen érvényben lévő szankciókkal indokolja a Honvédelmi Minisztérium (HM), hogy Mi–17-es szállítóhelikoptereinek nemrégiben Oroszországban elvégzett nagyjavítását nem használta ki arra, hogy egyúttal modernizálja az elavult, 30 éves gépeket.

  JETfly Magazin

A kazanyi Gorbunov repülőgépgyár végső összeszerelő üzemegységébe vontatták át az utolsó munkálatok elvégzésére a Tu-160M2 stratégiai bombázó prototípusát.