2017. 06. 26. hétfő
János, Pál
: 309 Ft   : 277 Ft Benzin: 366 Ft/l   Dízel: 376 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Értékelés és feladatszabás az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon

Art of WAR  |  2010-02-24 10:09:01

A parancsnokság állománya, valamint az alárendelt katonai szervezetek képviselőinek jelenlétében tartott értékelő és feladatszabó értekezletet február 23-án az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon Benkő Tibor altábornagy. A rendezvényen részt vett Tömböl László mérnök vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke is.

Katonai tiszteletadással fogadták kedden délután Tömböl László mérnök vezérezredest Székesfehérváron, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon (MH ÖHP). A HM Honvéd Vezérkar főnöke az ÖHP parancsnoka által tartott értékelő és feladatszabó értekezletre érkezett a Dunántúl legnagyobb katonai helyőrségébe. A rendezvényre a parancsnokság állományát és az alárendelt katonai alakulatok parancsnokait és képviselőit rendelték be.

Benkő Tibor altábornagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka beszédét a tavalyi esztendő értékelésével kezdte. A békevezetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az ÖHP-n és az alárendelt katonai szervezeteknél egységes békevezetési rendszer müködik. Hozzátette: 2009-ben javult, de még mindig elmaradt a kívánt szinttől a parancsnokság és az alakulatok közötti együttmüködés, valamint a belső tájékoztatás színvonala.

A békétől eltérő időszak feladatait értékelve Benkő tábornok hangsúlyozta, hogy az ÖHP törzse a vezérkari főnök feladatszabásának megfelelően kidolgozta a vezetési rendszer elgondolását, s végrehajtotta a kijelölt vezetési elemek felkészítését.

Szolgálati kultúra és kiképzés

2009-ben a személyügyi szakterület tevékenységének meghatározó elemét képezte a személyi állomány megtartása, a missziós beosztások megfelelő személyi biztosítása, a minőségi mutatók javítása, valamint a szervezetből kiválók ügyeinek törvényes, szakszerü intézése – fogalmazott a parancsnok, majd arról beszélt, hogy a tavalyi év első felében ugyan jelentős előrelépés történt a szerződéses legénységi állomány utánpótlása és megtartása terén, azonban továbbra is gondot okoz a számottevő létszámhiány. Jelenleg közel háromezer, szerződéses legénységi állományú katona hiányzik a rendszeresített létszámhoz képest az alárendelt alakulatoknál.

Benkő Tibor altábornagy értékelőjében kiemelte, hogy a szolgálati kultúra erősítése jogos parancsnoki igény és elvárás. Ennek keretében fontos a folyamatos párbeszéd fenntartása, kiemelt figyelmet fordítva a belső információáramlásra, a társadalom hiteles tájékoztatásának megszervezésére és müködtetésére. Hozzátette: a szolgálati kultúra fejlesztése területén a továbbiakban is különös gondot kell fordítani a hagyományos katonai értékek megőrzésére.

 Az összhaderőnemi parancsnok a továbbiakban a katonai kiképzés és a felkészítés 2009-es eredményeiről beszélt. Hangsúlyozta: tavaly a fő figyelmet a kiképzési rendszer müködőképességének megőrzésére, illetve a már meglévő képességek fenntartására fordították. Sikerült végrehajtani a felkészítés és a kiképzés feladatait, amelyek közül is kiemelkedett a Bevetési Irány 2009 gyakorlat, a Logisztikai Rendszergyakorlat 2009, valamint a Lendülő Kard 2009 elnevezésü légvédelmi rakéta éleslövészet.

A szárazföldi haderőnem alakulatainál a felkészítés és a kiképzés területén a hangsúly a missziós alegységek kiképzésére helyeződött – tette hozzá az altábornagy, aki külön megköszönte a tatai és a debreceni lövészdandár, valamint a szolnoki helikopter bázis parancsnokainak és katonáinak a terven felül végrehajtott alapkiképzéseket. Tatán, Hódmezővásárhelyen és Szolnokon az elmúlt évben ugyanis 350 újonc katona kiképzése történt meg.

Megfelelően teljesítettek a haderőnemek

A szárazföldi katonai szervezeteket értékelve Benkő tábornok aláhúzta: a haderőnemhez tartozó alakulatok 82 százalékos feltöltöttséggel müködtek az elmúlt évben. A szakalegységek a felkészítési és kiképzési teendőket végrehajtották, biztosították a békemissziós feladatok, valamint a fegyveres készenléti és a készenléti szolgálatok ellátását.

– A békekiképzés területén jelentős előrelépésnek tartom, hogy 2009-ben megkezdődött a BTR-rel felszerelt lövészalegységek egy korábbi képességének, a vízi akadályok leküzdésének visszaállítása – mondta az ÖHP parancsnoka, aki a szárazföldi katonai szervezetek tavalyi tevékenységét összességében megfelelőre értékelte.

Az Összhaderőnemi Parancsnokság légierőhöz tartozó katonai szervezeteinek feltöltöttsége tavaly 85 százalékos volt – tájékoztatott Benkő Tibor altábornagy. A kiképzés és felkészítés során a fő hangsúlyt a NATO repülő készenléti, és a légi kutató-mentő szolgálatot ellátó állomány kiképzésére, a missziókba kijelölt katonák és kötelékek felkészítésére, a felajánlott és reagáló erők kiképzésére, illetve a két-, és többoldalú megállapodások alapján müködtetett szervezetek felkészítésére fordították. Emellett 2009-ben folytatódott a Harcászati Légi Irányító Csoport személyi állományának felkészítése, a Gripen repülőszázad pedig folytatta a típusátképzést befejezett hajózó állomány előrehaladó képzését – sorolta Benkő tábornok, aki a légierő haderőnemhez tartozó katonai szervezetek tevékenységét összességében megfelelőre értékelte.

Az ÖHP-n belül a logisztikai szervezetek feltöltöttsége volt a legjobb, 91 százalékos – emelte ki az altábornagy –, ugyanakkor a logisztikai felkészítés sajátosságaiból adódóan a kiképzési teendők és gyakorlások egy-egy gyakorlat valós biztosításának formájában valósultak meg. Mindemellett az átalakult fogyasztói logisztikai rendszer békétől eltérő müködésének tesztelése érdekében kiemelt jelentősséggel bírt a Logisztikai Rendszergyakorlat 2009.

Benkő altábornagy szerint az új törvényi szabályozás hatására az inkurrencia értékesítése hatékonyabbá vált, amelynek eredményeképpen az MH Logisztikai Ellátó Központ felcsúti, budafok-hárosi és nyíregyházi inkurrencia-tárolóinak leürítése megtörtént. A parancsnok szerint logisztikai katonai szervezetek 2009. évi tevékenysége megfelelő feltételt teremtett a feladatok eredményes végrehajtásához.

– A müveleti erők, valamint a honi alakulatok egészségügyi biztosítása 2009-ben megfelelő volt – jelentette be értékelésének végén Benkő tábornok, hozzátéve: továbbra is kritikus azonban az egészségügyi szakállomány feltöltöttsége a honi területen, amely viszont kihatással van a müveleti területen lévő szakbeosztások feltöltésére.

Feladatok, elvárások 2010-re

A 2010-es év feladataira rátérve a tábornok aláhúzta: idén is kiemelt figyelmet kell fordítani a parancsnokság és a katonai szervezetek közötti együttmüködés, valamint a belső tájékoztatás színvonalának emelésére. A parancsnokoknak emellett ugyancsak fontos feladatuk lesz a NATO és nemzeti beosztások ellátására tervezett állomány kiválasztása, felkészítésének megszervezése és a külföldi szolgálatát befejező állomány hazai beosztásának megtervezése.

A szolgálati kultúra fejlesztéséről és a személyi állomány megtartásáról szólva Benkő altábornagy leszögezte, hogy a szervezetet elhagyók munkaerő-piacra történő visszailleszkedését segítő képzések finanszírozása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítani a prevencióra és a megtartás támogatására. Felül kell vizsgálni a honvédségből távozni készülők rekonverziós lehetőségeinek bővítését, szem előtt tartva a „Katonák munkaerő-piaci reintegrációs képzési programja” címet viselő támogatási lehetőségeket. Mégpedig úgy, hogy a honvédségen belül is megvalósítható munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzések végrehajtása összhangban legyen az előmeneteli és szakmai képzésekkel.

Az idei év legfontosabb szárazföldi kiképzési rendezvénye a május 17. és június 6. között Magyarországon megrendezendő Clever Ferret 2010 harcászati és törzsvezetési gyakorlat lesz – mondta Benkő Tibor altábornagy, majd arról beszélt, hogy emellett a Tisza Müszaki Zászlóalj Szőke Lavina 2010 elnevezésü katasztrófaelhárító gyakorlata és a müszaki szakalegységek felkészítése során végrehatandó Tisza 2010 román-magyar-szerb közös katasztrófavédelmi gyakorlat ugyancsak kiemelt jelentőséggel bír ebben az esztendőben.

A kiképzés terén a légierő haderőnem katonai szervezetei számára pedig az alaprendeltetésből adódó feladatokat, a NATO fegyveres légvédelmi készenléti, és légi kutató-mentő szolgálatot ellátó kiképzését, valamint a missziókba készülő katonák és kötelékek felkészítését határozta meg fő feladatként az idei évre az ÖHP parancsnoka.

– A fegyelmi helyzet területén a kábítószer-fogyasztás és -terjesztés, valamint az alkoholfogyasztás vonatkozásában az előző évek gyakorlataihoz hasonlóan továbbra is a „zéró tolerancia” elvét alkalmazzák – utasított Benkő altábornagy, majd feladatszabása végén arról beszélt, hogy a honvédelmi miniszter az ÖHP-t tavaly november 27-én tudományos kutatóhellyé nyilvánította. Emiatt 2010-ben meg kell teremteni a kutatóhely müködési feltételeit, s elő kell készíteni egy hosszú távú, tudományos együttmüködésről szóló megállapodást a régióban müködő felsőoktatási intézményekkel, kutatómühelyekkel.

Országvédelem, szövetséges müveletek

Az értékelő és feladatszabó értekezlet Tömböl László mk. vezérezredes hozzászólásával folytatódott. A HM Honvéd Vezérkar főnöke hangsúlyozta: 2009 nagyon nehéz év volt a Magyar Honvédség katonái számára. Ugyanakkor a tavaly végzett munka legnagyobb eredménye, hogy sikerült megőrizni a honvédség müködőképességét.

– Úgy gondolom, az ÖHP vezetése jól látja a parancsnokság és az alárendelt katonai szervezeteknek a helyzetét, az elért eredményeit. S csak ennek tudatában tudjuk megfogalmazni azokat az idei feladatokat, amelyek végrehajtását reális eséllyel kezdhetjük meg – mondta a vezérkari főnök, aki szerint 2010 hasonlóan nehéz év lesz, mint a tavalyi volt.

Hozzászólásában Tömböl tábornok meggyőződését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jó az az irány, amelyet az ÖHP és az alárendelt katonai szervezetek követnek. Az alakulatok parancsnokainak pedig az elért eredmények megtartása és lehetőség szerint a továbblépés kell, hogy a legfőbb feladatuk legyen.

– Nem mondhatunk le továbbra sem a stratégiai céljaink megvalósításáról. Éppen emiatt a jövőben is nagyon fontos az országvédelemmel kapcsolatos feladatok fenntartása. Emellett az elkövetkezőkben is szükséges és fontos a szövetséges müveletekben való részvételünk – mondta a vezérkari főnök, hozzátéve: a prioritások nem változtak, de a Magyar Honvédség bővíti részvételét Afganisztánban. Ugyanakkor továbbra is jelen leszünk a Balkánon, egészen addig, amíg a helyzet azt megkívánja.

Tömböl vezérezredes ezt követően arról beszélt, hogy 2010-ben kiemelt feladat lesz az Európai Uniós soros elnökség katonai feladataira történő felkészülés, valamint az önkéntes tartalékos rendszer bevezetésével kapcsolatos teendők elvégzése is.

Hozzászólása végén a vezérkari főnök köszönetet mondott a jelen lévő parancsnokoknak és a beosztott állománynak azért a munkáért, amelyet az elmúlt évben végeztek.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Háború Művészetét a Facebookon!

Még több friss hír

2017-06-15 10:11:21
A tajvani kormány a napokban ingyen és bérmentve 2 darab UH-1H típusú forgószárnyast adott át Burkina Faso-nak. Az ünnepélyes átadáson részt vett a Tajvani Légierő parancsnoka, Wang Shin-Lung altábornagy is, aki épp az országban tartózkodott.
2017-06-14 10:37:40
Európai és magyar szempontból egyaránt fontos döntés a honvédség iraki szerepvállalásának meghosszabbítása és kibővítése, a 2018-as honvédelmi költségvetésből pedig a katonák illetményének emelésére és fejlesztésekre egyaránt jut forrás – mondta Vargha Tamás, a honvédelmi tárca parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes június 13-án, Budapesten.
2017-06-13 09:40:32
Műveleti készenlétet jelentett az MH Légi Tanácsadó Csoport. A helikoptervezetők, fedélzeti technikusok és repülő-műszaki kiszolgáló személyzet tagjai május közepén érkeztek meg afganisztáni állomáshelyükre.
2017-06-12 16:15:51
A napokban a szaúdi weboldalak arról számoltak be, hogy a Szaúd-Arábiai Nemzeti Gárda 2017. június 4-én átvehette az első AH-6i Little Bird típusú könnyű-harci helikoptereit. A típus az országban az AH-6SA nevet kapja majd meg.
2017-06-07 12:44:12
A napokban az East Pendulum weboldal tette közzé, hogy több mint két év várakozás után, az AVIC kínai állami repülőgépgyártó vállalat megkezdte az új, turbólégcsavaros Y-30 névre keresztelt katonai teherszállító repülőgép fejlesztési programját.
2017-06-06 09:54:37
Kéthetes harckocsizó altiszti szakmai tanfolyamot tartott az MH Altiszti Akadémia a „nullaponti” lő- és gyakorlótéren május végén. Érdekesség, hogy a tanfolyam részeként lefolytatott harckocsiparancsnok-képzésre tizenhárom esztendeje nem volt példa az akadémián, illetve jogelőd szervezeteinél.
2017-06-01 10:10:00
1941. december 10-én délután, miközben még mindig vastag fekete füst gomolygott Pearl Harbor tengerészeti támaszpontja felett, a Maláj-félsziget partjainak közelében, a HMS Prince of Wales csatahajó és kísérője a veterán HMS Repulse csatacirkáló élethalálharcát vívta a rájuk támadó, több tucatnyi japán bombázó és torpedóvető repülőgéppel.
   MÁSOK ÍRTÁK
Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis harmadik alkalommal szervezte meg a nyári Honvédelmi Tábort.
2017. 06. 21., 15:33
A Magyar Honvédség szervezeteinek hajtó-, kenő- és karbantartó anyagokkal, üzemanyag-technikai eszközökkel, hűtőfolyadékkal történő ellátásáért az MH Anyagellátó Raktárbázis hetényegyházi bázisparancsnoksága a felelős.
2017. 06. 21., 15:30
A kecskeméti születésű Ács Arnold Bence fiatalon kezdett oroszul tanulni. Egyetemistaként már önkéntes­ volt Oroszországban, ahová­ azóta is rendszeresen vissza­jár. A Don-kanyarban a magyar hadsereg emlé­keit kutatja.
2017. 06. 16., 14:01
Elismeréssel köszöntötte az afgán hadsereg légierejének kiképzését végző RSM egyéni tanácsadó csoport tizenegy fős váltását újra Szolnokon Kiss Róbert ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis törzsfőnöke.

  JETfly Magazin

Az MH Pápa Bázisrepülőtéren települt Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) program részére június 19-én leszállították az első állandó állomáshelyű C-17-es hajtóművet.