2024. 06. 25. kedd
Vilmos
: 395 Ft   : 368 Ft Benzin: 625 Ft/l   Dízel: 687 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Gyarapodás és új kihívások

Gyarapodás és új kihívások
Art of WAR  |  2017. 01. 20., 10:29

Kemény évet zárt a szentesi műszaki ezred.

  • Évértékelő a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnokától
  • A nyári, Duna feletti repülő-show biztosításához közel száz technikai eszközzel vonult fel az ezred
  • A szentesi alakulat katonái a kezdetektől részt vesznek a hazánk és Európa határainak biztonságát szolgáló ideiglenes biztonsági határzár építésében

Folyamatos részvétel a Közös Akarat és az ideiglenes biztonsági határzárral összefüggő feladatok végrehajtásában, tizenegy gyakorlat, háromszor módosított állománytábla, ötvenkilenc különböző tanfolyam és kiképzési foglalkozás, negyvenöt kulturális-, sport- és katonai rendezvény, harminckilenc egyéb feladat.

Tévedett Antal László ezredes, amikor 2016 elején úgy gondolta, hogy nehéz év következik alakulatuk életében.

– Nem nehéz, hanem nagyon nehéz évünk volt. Állománytáblánk például háromszor is módosult: februárban parancsot kaptunk egy alapkiképző-század megalakítására, márciusban építésvezető főnökséggel és műszaki építőszázaddal, augusztusban pedig hídépítő-zászlóaljjal gyarapodtunk. Képességeink tehát bővültek, de ezek a változások új kihívásokat is jelentettek – hangsúlyozta az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka.

Antal László ezredes

Az ezredtörzs állományába tartozó építésvezető főnökség feladata a műszaki építmények, alacsonyvízi hidak, utak és táborhelyek tervezése, a megépítésüket végrehajtó alegységek munkájának szakmai felügyelete és a minőség-ellenőrzés. A tervek szerint a műszaki építőszázad építi és rendezi majd be a táborokat, a vezetési pontokat, az erődítményeket, továbbá az átkelőhelyekhez vezető és az azoktól elvezető javított talaj utakat.

– A nyári szervezeti változásunk eredményeként megalakult hídépítő zászlóalj kollégáim számára előmeneteli lehetőséget, szakmai szempontból pedig képességbővülést jelentett. Ráadásul ezek a régóta várt, nekünk kedvező szervezeti változások az ezred létszámának bővítését is jelentették. Ennek tükrében kimondottan örülünk annak, hogy tizenkét év után ismét lehetőséget kaptunk katonai alapkiképzések végrehajtására. Ez első hallásra pluszfeladatnak tűnik, azonban egy óriási lehetőséget is rejt magában: leendő kollégáinkat mi készíthetjük fel a szerződéses katonai pályára. A kiképzés tíz hetében felmérhetjük képességeiket, szakmai felkészültségüket, hozzáállásukat. Ők pedig megismerhetik leendő parancsnokaikat, munkatársaikat, elvárásainkat, már újoncként megnézhetik tervezett szolgálati helyeiket, és képet alkothatnak az ezred életéről – mondta az ezredes.

A kiképzőszázad a meghatározott időben, július elsején megalakult, három nap múlva pedig bevonult harminc újonc. Az eskütétel után közülük tizennyolcan maradtak a műszaki ezrednél, a többiek pedig az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi alegységeinél kaptak beosztást. A második kiképzési ciklus december 9-én ért véget, akkor harminckilencen tettek ünnepélyes katonai esküt. A szakasz több mint fele Szentesen állt munkába, társaik pedig Hódmezővásárhelyen és az MH Pápa Bázisrepülőtéren szolgálnak. 

– Határozott célom meggyőzni elöljáróinkat képességeink bővítésének folytatásáról, hogy az összfegyvernemi parancsnokok a szakmánk teljes spektrumát lefedő műszaki tartalékként számolhassanak ezredünkkel. Kiképzéseinket és gyakorlatainkat is ennek szellemében tervezzük, illetve hajtjuk végre. Az elmúlt évben ötvenkilenc különböző tanfolyam és kiképzési foglalkozás levezetői, házigazdái vagy résztvevői voltunk. Ezek közt akadtak pár napos elfoglaltságot igénylők, de jelentősen hosszabbak is, mint például a búvárok Magyar Honvédség-szintű oktatása. Ugyanis hosszú ideje Szentesen történik a katonabúvárok alapképzése, valamint tanfolyam rendszerű továbbképzésük. Ez folyamatos munkát igényel, egy kis túlzással azt is mondhatnám, hogy a szakfeladatok ellátását is figyelembe véve, búváraink szinte egész évben a víz alatt voltak – hallhattuk Antal László ezredestől.

A kiképzés, oktatás hatékonysága pedig a szövetségeseinkkel történő együttműködések alkalmával és a különböző gyakorlatokon mérhető.

A műszakiak napján a látogatók megismerkedhettek a szentesi alakulatnál rendszeresített eszközökkel.

– 2016 januárjától két szakaszunk, egy rajunk és kijelölt törzstisztjeink hat hónapig készenléti szolgálatot láttak el a visegrádi országok katonai együttműködése keretében létrehozott harccsoportban. A múlt évben kilenc gyakorlaton vettünk részt, vagy támogattuk a lebonyolításukat, és természetesen megrendeztük a sajátunkat, a Szentesi Fokost is. Ez utóbbi keretében – februárban – az alacsonyvízi hídépítő század katonái települtek ki a 4. sz. vízi gyakorlótérre; őket áprilisban a pontonos alegységek váltották. A feladatot most is a Bocskai-dandárral közösen hajtottuk végre, hiszen a Szentesi Fokos az összfegyvernemi harc támogatása, tervezési, szervezési teendőinek és a lövészalegységekkel történő együttműködés lehetőségeinek a begyakorlása. Ezért a forgatókönyv szerinti feladatok az összfegyvernemi zászlóalj törzsén keresztül jutottak el műszaki alegységeinkhez. Valós helyzetben is hasonlóan működne a rendszer: a műszaki modul mindig egy fegyvernemi alegység, egység feladatellátását támogatja, biztosítja. Ennek a rendszernek az egyik legnagyobb hozadéka, hogy a mi katonáink megtapasztalják a lövészek elvárásait, vezetési módszereit. Fegyvernemi együttműködő partnereink pedig megismerik a műszakiak munkáját, tisztában lesznek azzal, hogy milyen segítséget igénylünk a feladatok elvégzéséhez, milyen feltételeket és időkereteket kell biztosítaniuk nekünk ahhoz, hogy eredményesen tudjanak alkalmazni minket. Leegyszerűsítve talán úgy is mondhatnánk, hogy a lövészparancsnokok megtanulják „használni” a műszaki alegységeket – jegyezte meg a parancsnok.

Bármilyen feladatot is kapott az elmúlt évben az ezred, azt minden esetben a kiképzés, a képességfejlesztés oldaláról közelítették meg. Legyen az a Red Bull Air Race vagy az augusztus 20-i tűzijáték műszaki kiszolgálása.

– A nyári, Duna feletti repülő-show biztosításához közel száz technikai eszközzel vonultunk fel, a repülések útvonalát kijelölő kapuk (pilonok) alapjait kellett kompokból megépítenünk. Munkánkat az MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred katonái segítették. Mi ez, ha nem egy remek lehetőség képességeink felmérésére, az együttműködés gyakorlására? Pontont dobtunk, mozgattuk és összekapcsoltuk azokat. Mindezt pedig nem a már megszokott gyakorlóterünkön végeztük, hanem teljesen más vízviszonyok közt a Dunán. Ráadásul a Parlament előtt, több ezer ember szeme láttára nem is „illik” hibázni. Hasonló megközelítésből a budapesti tűzijáték biztosítását is számtalan kiképzési feladataink egyikének tekintettük. Augusztus 20-án ugyanis szintén pontonelemeket kellett összekapcsolnunk. Három hetventonnás, rakéták fellövésére alkalmas kompot építettünk – tudtuk meg az ezredestől.

A szentesi alakulat katonái a kezdetektől részt vesznek a hazánk és Európa határainak biztonságát szolgáló ideiglenes biztonsági határzár építésében, üzemeltetésében, a Közös Akarat feladat végrehajtásának műszaki és logisztikai biztosításában; emellett fél éve a bácsalmási tábori ellátó pontot is ők üzemeltetik. November óta pedig a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében résztvevők támogatására érkezett osztrák műszaki katonák szakmai munkájának koordinálása is Antal ezredes és kollégái felelősségi körébe tartozik.

A brit J. D. Moor-Bick nyugállományú vezérőrnagy (középen) is eljött az IFOR két évtizeddel ezelőtti megalakulása emlékére szervezett konferenciára.

– Kiváló munkatársaim vannak, szakmai és emberi tekintetben is büszke vagyok arra, hogy velük dolgozhatok, dolgozhattam. A múlt időnek most jelentősége van: szoros, szinte napi kapcsolatot tartunk egykori kollégáinkkal is. Márciusban például, Ronkovics József nyugállományú vezérőrnagy kezdeményezésére, konferenciát szerveztünk a Magyar Honvédség első missziós szerepvállalása, az IFOR két évtizeddel ezelőtti megalakulása emlékére. A találkozóra a brit J. D. Moor-Bick nyugállományú vezérőrnagy, az IFOR-erők akkori műszaki főnöke is eljött. Nagy figyelmet fordítunk civil kapcsolataink ápolására, a honvédség népszerűsítésére is. Részt vettünk a város valamennyi kulturális és sportrendezvényén, a rendőrökkel közösen szervezett műszaki napunkon pedig nyitott kapukkal vártuk vendégeinket. Rendszeresen tartunk előadásokat iskolákban is, a nyári vakáció alatt pedig honvédelmi táborokat szerveztünk a gyerekeknek. A Honvéd Rákóczi Sportegyesület keretében működik a Szentesi huszárok nevet viselő túramotoros szakosztályunk, amelynek tagjai augusztusban, a Katona Motoros Sportegyesülettel közösen, városunk főterén rendezték meg a VII. katona motoros találkozót és amatőr ügyességi versenyt. A világ egyik legnagyobb terepakadály-futó versenye, a Spartan Race résztvevői is megismerhették alakulatunk zászlaját és a csapatunk nevét, az egységet, bajtársiasságot jelképező Unity 37-et. Az Egy nap a honvédelemért gondolat jegyében pedig szeptemberben mi rendeztük az Európai Mobilitási Hét hazai záró rendezvényét, amelyhez a Tekerj a sereggel! kerékpártúra résztvevői is csatlakoztak. A TeSzedd akció napján, tavaly már nemcsak az eldobált szemetet szedtük össze, de búváraink megtisztították a város központján átfolyó Kurca patak egy szakaszát is. Szinte napi kapcsolatban vagyunk Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye toborzóirodáival, kérésükre bármikor, bárhol tartunk tájékoztatókat ezredünkről. A szerződéses katonai szolgálat iránt érdeklődőket a laktanyában is szívesen látjuk, hiszen a saját munkánkat leghitelesebben mi tudjuk bemutatni. Ennek kapcsán örömmel mondhatom, hogy 2016-ban, köszönhetően direkt módon való megjelenésünknek a toborzás rendszerében, közel 50 fővel tudtuk bővíteni állományunk létszámát – sorolta a parancsnok. 

Az ezred részt vett a Tekerj a sereggel! kerékpártúra lebonyolításában is.

Antal László ezredes nem nagyon hisz a „jó tündérben”, de ha mégis találkoznának, tudna vele miről beszélgetni.

– Szeretnénk, ha idén megérkezne a Mabey & Johnson hídkészlet, amelynek üzemeltetéséhez kollégáim már oktatói képesítéssel is rendelkeznek. Annak is örülnénk, ha minél több jó szakember jönne hozzánk. Gépjárművezetők, műszakigép-kezelők, gépszerelők, festők, ács-állványozók, villanyszerelők jelentkezését várjuk. Harmadik kívánságként pedig azt kérném, hogy jövőre elmondhassuk: legalább olyan eredményes évet zártunk, mint a 2016-os volt.

A hazánk déli határszakaszán tevékenykedő osztrák műszaki katonák szakmai munkájának koordinálása is a szentesiek felelőssége. Fotó: Snoj Péter, a szerző és archív

Magyar Honvéd 2017. január/Galambos Sándor

Forrás: honvedelem.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Háború Művészetét a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 06. 10., 14:42
Lynx harcjárművel hajtott végre éleslövészetet az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Tatárszentgyörgyön. A szcenárió keretében nemcsak lőttek az ellenségre, hanem a visszavonulást segítő köddel is zavarták őket.
2024. 06. 07., 14:52
Olaszországban és Svédországban bizonyítottak a Magyar Honvédség különleges műveleti katonái NATO gyakorlat keretében, ahol tömeges ejtőernyős ugrás, a logisztikai utánpótlás megszervezése, rajtaütés és beépített területen vívott harc szerepelt a feladataik között, de éleslövészeten is megmutatták felkészültségüket.
2024. 05. 28., 13:25
A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
2024-06-05 13:05:43
Átalakulás kiképzés által, avagy transformation through training – ez a NATO Összhaderőnemi Kiképző Központ (NATO JFTC) mottója, amely többek között a védelmi szervezeten belüli közös és nemzeti kiképzéssel, a koncepciófejlesztéssel, illetve az interoperabilitás elősegítésével foglalkozik.
2024-05-27 12:25:53
Megvan a következő magyar űrhajós! Kapu Tibor lehet az a magyar, aki a világűrbe mehet - jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A Magyar Honvédség nagy szerepet vállalt az űrhajósok felkészítésében.
2024-05-24 10:15:38
A Flotprom internetes szakportál 2024. május 2-án közzétett információi szerint a Volga mellett fekvő Zelenodolszkban működő Gorkij Hajógyárban, a hónap folyamán két új hadihajót bocsátanak vízre, a Karakurt-osztályú (Project 22800) Tájfun korvettet és a Project 22160 típusú, Viktor Velikij járőrhajót.
2024-05-22 12:52:38
A Japán Birodalmi Haditengerészet repülőgép-hordozói a 2. világháború kezdetén legyőzhetetlenek voltak, a fedélzetükről felszálló harci gépek uralták a Csendes-óceán égboltját.
   MÁSOK ÍRTÁK
2024. 06. 24., 14:56
A NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport gyakorlatozott a nullponti, az újmajori, illetve a Kőrös-hegyi lőterén. A Black Raven 2024 gyakorlat zárómozzanatát és a többnemzeti harccsoport tevékenységét megtekintette dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke is.
2024. 06. 20., 10:17
Carl Gustaf M4-es típusú páncéltörő fegyverrel tartottak éleslövészetet az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár 1. Gránátos Zászlóalj katonái a táborfalvai lőtéren.
2024. 06. 18., 11:47
A Bálna Honvédelmi Központ mellett a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum, a börgöndi repülőtér és a Pintér Művek Haditechnikai Park is várja a haditechnika iránt érdeklődőket június 22-én, a Múzeumok éjszakáján.
2024. 06. 14., 14:19
A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium is bekapcsolódott a Honvéd Kadét Programba.

  JETfly Magazin

Az esős tavasz után végre itt a nyár, vele együtt a vakáció és a várva várt nyaralások időszaka is. Ha külföldi kikapcsolódásra vágyunk, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről 130 városba juthatunk el átszállás nélkül.