2024. 06. 16.
Jusztin
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 625 Ft/l   Dízel: 687 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Beszélgetés Sáfár Albert dandártábornokkal, az EUFOR törzsfőnökével

Beszélgetés Sáfár Albert dandártábornokkal, az EUFOR törzsfőnökével
Art of WAR  |  2016. 10. 13., 10:13

A különböző haderőnemi tapasztalatok csak előrevihetik a közös ügyet.

Közel fél éve Sáfár Albert dandártábornok az Európai Unió vezette EUFOR ALTHEA misszió törzsfőnöke Bosznia-Hercegovinában. Az elmúlt hónapok feladatairól és tapasztalatairól beszélgettünk.

Egészen pontosan milyen feladatokkal jár az EUFOR törzsfőnöki beosztása?

Ez egy úgynevezett „kétsapkás” beosztás, ami azt jelenti, hogy nemcsak a törzsfőnöki teendőket kell ellátnom, hanem parancsnokhelyettesként is helyt kell állnom, amikor a misszió parancsnoka távol van vagy feladatot szab számomra, hogy képviseljem őt különböző rendezvényeken, konferenciákon. A két feladatrendszer összehangolása elég nagy kihívás elé állít, de a mellettem lévő két főtiszt kollégám − Chmelik Ernő és Vicai Zoltán alezredesek −, valamint a törzsfőnöki irodán dolgozó két altiszt segítőm − Bencsik Ágnes és Hartmann László főtörzsőrmesterek − kiváló munkájának köszönhetően eddig még mindig sikerrel oldottuk meg a feladatainkat. A nemzetközi törzs vezetése nem egyszerű feladat, de a felkészült és nagy gyakorlattal rendelkező műveleti, logisztikai és kiképző-képességfejlesztő helyetteseim munkájának is köszönhetően a parancsnok elvárásait eddig mindig sikerült teljesíteni. 

Április 29. óta látja el az EUFOR törzsfőnöki beosztását. Milyen fontosabb események történtek ez idő alatt a misszióban?

Már az átadás–átvétel időszakában egy fontos eseménynek lehettem részese. Ez az Opreh Level 1. elnevezésű törzsvezetési gyakorlat volt, az EUFOR törzsének összekovácsolására, valamint a különböző hadműveleti tervek validálására. Ennek folyamán elődöm, Mihócza Zoltán dandártábornok minden mozzanatba bevont és teljes mélységében megismertetett az EUFOR-misszió feladatrendszerével, az elvégzendő feladatokkal, de legfőképpen a törzs munkájával. Ez számomra óriási segítség volt, mivel a tábornok úr időt és fáradságot nem kímélve igyekezett a rendelkezésre álló időben a lehető legtöbb információt megosztani velem, és megmutatta, hogy lehet bízni a felkészült nemzetközi törzs tagjaiban. A gyakorlatot követően a tapasztalatok feldolgozása következett, amelyet a törzs már az én vezetésemmel hajtott végre.

Természetesen ezzel párhuzamosan zajlottak az éves munkatervben szereplő kiképzések és felkészítések is, amelyeket a bosznia-hercegovinai hadsereg (Armed Forces of Bosnia and Hercegovina − AFBiH) képességnövelése és kiképzettségi szintjének emelése érdekében az EUFOR-misszióban részt vállaló 21 nemzet támogatásával, illetve más európai támogató nemzetek felajánlásával szerveztünk és vezettünk le. A nyár egyik legfontosabb, magyar vonatkozású eseménye a Többnemzeti Zászlóalj (Multinational Battalion − MNBN) alárendeltségébe tartozó magyar kontingens váltása volt. Mivel a feladatainkat az osztrák hadsereggel rotációban látjuk el, a magyarok most egy évig hazai bázison állnak készenlétben, ők az úgynevezett „gyorsan mozgósítható tartalék” az EUFOR számára. A váltás zökkenőmentesen lezajlott, jelenleg a magyar Nemzeti Támogató Elem katonái tartózkodnak a táborban, és folyamatosan fenntartják az itt lévő eszközök azonnali hadrafoghatóságát, illetve a tartalékok aktivizálása esetén fogadják és biztosítják a beérkező csapatokat.

A napi élettel együtt járó dolgok mellett a legfontosabb feladatot a Quick Response 2016 elnevezésű éves harcászati gyakorlatra való felkészülés jelentette. A tervezői konferenciák szervezése, vezetése, a helyi hadsereggel történő együttműködés folyamatos fenntartása, illetve a részükről a gyakorlatra felajánlott csapatok kiképzésének, felkészítésének megtervezése, végrehajtása és ellenőrzése is beletartozott a tevékenységünkbe. A kiképzési rendezvény kiemelt jelentőségét az is mutatja, hogy az úgynevezett középtávú tartalék erő az Egyesült Királyságból, valamint a KFOR harcászati tartalék zászlóaljából − amelynek része egy magyar század − is részt vett ezen a több mint 700 katonát megmozgató gyakorlaton. Az eljárásoknak megfelelően a EUFOR törzse − együttműködésben az elöljáró parancsnoksággal − aktivizálta a csapatokat, amelyek a megszabott időben végrehajtották az áttelepülést a szarajevói Butmir táborba. Az angol csapatok több lépcsőben, a helyben lévő erők biztosítása mellett, légihídon érkeztek a műveleti területre, míg a KFOR-zászlóalj 750 kilométeres közúti menetet teljesítve csoportosította át erőit Koszovóból. Mindez nem kis kihívás elé állította a magyar és a portugál katonákat, akik harcjárműveikkel biztonságosan és balesetmentesen küzdötték le a végig forgalmas és kanyargós utat.

Miként zajlott le a Quick Response 2016 gyakorlat?

A csapatok beérkezését követően az angol század integrálódott az MNBN kötelékébe, a KFOR-zászlóalj pedig végrehajtotta a bosznia-hercegovinai hadműveleti területre szabott speciális felkészítést. Ezt követően történt meg az átcsoportosítás − mégpedig az éjszakai órákban − a gyakorlat helyszínéül kijelölt, Szarajevótól mintegy 220 kilométerre található, Banja Luka közelében fekvő manjacsai gyakorlótérre. Az EUFOR törzsének gyakorlatvezető részlege a helyi hadsereg által biztosított konténerekben települt és tevékenykedett, a gyakorlat igazgatói tennivalóit a parancsnok, mint helyettesére, rám bízta. A csapatok elsődleges feladata a békefenntartó tevékenység gyakorlása volt. Ennek részeként végrehajtottak őrzés-védelmi; konvojkísérési; ellenőrző-áteresztő pont üzemeltetési; gépjármű-ellenőrzési; illegális ellenőrzőpont felszámolási; kikerülési; tárgyalási; váratlan támadás elhárítási; valamint tömegkezelési feladatokat. Mindezek mellett gyakorolták a robbanóeszköz-felderítést, -kezelést, és -megsemmisítést; a földi és légi egészségügyi mentést és kiürítést; a VIP-személyek biztosítását és evakuálását. A katonák a végrehajtás során − amikor a tervezők olyan váratlan események elé állították őket, amelyek nem szerepeltek a mindennapokban megoldandó feladatok között − nagyfokú önállóságról és kezdeményezőkészségről tettek tanúbizonyságot. Annak ellenére, hogy a végrehajtók különböző nemzetek katonái voltak, az együttműködés és a folyamatos koordináció rugalmasan kiküszöbölte az esetleges eljárásbeli különbségeket, így a feladatokat zökkenőmentesen sikerült teljesíteni.

Egy ilyen gyakorlat kiértékelése mindig hosszabb időt vesz igénybe. De lehet már valamilyen „gyors véleményt” alkotni a látottakról?

A gyakorlat egyik célja az volt, hogy a bosznia-hercegovinai hadsereg demonstrálhassa csapatainak felkészültségét, ami az EUFOR kiképzési-felkészítési támogatásának sikerességét igazolja. Úgy gondolom, ez az elvárás teljesült. A gyakorlat zárónapját egyébként az AFBiH legfelsőbb katonai vezetői mellett az Európai Unió helyi képviseletének vezetője, az ENSZ megbízott hivatalának képviselői, valamint a nagykövetek és a részt vevő nemzetek katonai vezetői, katonai attaséi is megtekintették. Számunkra külön megtiszteltetés, hogy Huszár János vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) parancsnoka is részt vett a gyakorlat zárónapján, és elismerésben részesítette a gyakorlat érdekében a legjobban teljesítő magyar katonákat.

Visszatérve a jelenlegi beosztására, korábbi missziós tapasztalatait miként tudja kamatoztatni mostani pozíciójában?

Sajnos eddig még nem volt lehetőségem missziós területen tapasztalatokat szerezni, csak külföldi tanulmányaimra, valamint a Légierő Parancsnokságon, illetve az MH ÖHP-n megszerzett tapasztalataimra támaszkodhatom a jelenlegi beosztásom ellátása során. Itthon az MH ÖHP légierő haderőnem főnök beosztását töltöm be.

Légierős katonaként milyen érzés most a „szárazföldön” dolgozni?

Bevallom őszintén, kicsit megijedtem, amikor meghallottam, hogy én fogom Mihócza dandártábornok urat váltani az EUFOR törzsfőnöki beosztásban, de amikor először telefonon beszéltem vele, akkor megnyugtatott, hogy a felkészülés során mindenben a segítségemre lesz, illetve a szarajevói törzs segítségére is számíthatok. Ezenkívül az ÖHP törzsében végzett munka is a segítségemre volt abban, hogy eddig sikerrel vegyem az akadályokat. Jelenlegi parancsnokom, Friedrich Schrötter vezérőrnagy nagyon örült annak, hogy egy repülőst kapott maga mellé, mivel ő is közel áll a repüléshez, hiszen ejtőernyős. Úgy véli: a különböző nézőpontok, haderőnemi tapasztalatok, vélemények csak előrevihetik a közös ügyünk problémáinak megoldását. Munkastílusa, emberi és parancsnoki kvalitásai óriási segítséget jelentenek, bármilyen problémával nyugodtan fordulhatok hozzá, a szükséges segítséget és sokszor a bátorítást is megadja, természetesen azzal együtt, hogy a különböző döntései előtt kikéri a véleményemet és elvárja a javaslataimat. Egyébként a vezetésemmel végrehajtott sikeres Quick Response 2016 gyakorlat talán igazolja, hogy egy légierősnek sem okoz problémát a szárazföldi műveletek vezetése.

Beszéljünk magáról az EUFOR-ról. Mit kell tudni jelenleg a bosznia-hercegovinai békefenntartó misszióról? Hány nemzet mennyi katonája szolgál az országban, és nekik milyen feladatokat kell ellátniuk?

Jelenleg 20 nemzet több mint 600 katonája szolgál a misszióban. Amikor megkezdtem a szolgálatomat, még 21 nemzet vett részt az EUFOR-ban, de Svédország szeptember közepén kivonta az itt szolgált katonáit. A misszió feladata a helyi biztonsági erők támogatása a békés és biztonságos környezet fenntartásában. Ezenkívül feladat még az itt működő nemzetközi szervezetek támogatása, valamint a folyamatos kapcsolattartás a civil lakossággal az összekötő megfigyelőcsoportok − angolul Liaison Observer Teamek − által működtetett 17 darab LOT-házon keresztül. Az összekötő megfigyelő csoportok a taposóaknákról szóló, gyerekeknek és felnőtteknek szervezett képzések fő végrehajtói is. Mindezek mellett fő feladataink közé tartozik még az ország haderejének kiképzési és képességfejlesztési támogatása, valamint a lejárt szavatosságú hadianyagok nyilvántartásának és megsemmisítésének segítése is. Ehhez a munkához a misszióban részt nem vevő nemzetek is hozzájárulnak anyagi támogatással, valamint erők és eszközök biztosításával.

A bosznia-hercegovinai békefenntartó misszió 1995-ben indult. Magyar katonák a kezdetektől részt vesznek az IFOR, az SFOR, majd most az EUFOR munkájában is. Jelenleg milyen erővel vagyunk jelen az országban?

Ahogy korábban már említettem, az osztrák és a magyar kontingensek rotációja miatt a magyar egység jelenleg nem tartózkodik Bosznia-Hercegovinában, hazai bázison lát el tartalék készenlétet. De a többnemzeti zászlóalj törzsében, valamint a Nemzeti Támogató Elemben pillanatnyilag is szolgálnak magyarok. Mellettük az EUFOR törzsében, és az ugyancsak Szarajevóban települő NATO-parancsnokság törzsében dolgozókkal együtt közel ötven magyar katona szolgál jelenleg a műveleti területen. A végrehajtó alegységünk jövő év közepén vált az osztrákokkal, azután 200 körüli lesz az országban szolgálatot teljesítő magyar katonák száma.

Parancsnokhelyettesként milyen rálátása van az MH EUFOR Kontingens munkájára?

Mivel nemcsak az EUFOR törzsfőnöke vagyok, hanem egyben nemzeti rangidős is, így a hivatalból megkapott információkon kívül Vig Tibor őrnagy úrral, a jelenlegi magyar kontingens parancsnokával is napi szinten tartom és tartottam a kapcsolatot, követem a magyarok munkáját. Ugyanúgy, ahogy tettem ezt a korábbi kontingensparancsnokkal, Fürst Tamás ezredes úrral is. Jelenleg az EOD, azaz a robbanószerkezet-felderítő csapat végez állandó, táboron kívüli tevékenységet, amit a napi jelentésekből is figyelemmel kísérek, illetve rendszeresen beszélek a csapattal, akik tájékoztatnak arról, hogy hol, milyen területeket ellenőriztek. A többnemzeti zászlóalj parancsnokával is jó munkakapcsolatban vagyok, így tőle is kapok információkat az alegység törzsében szolgáló magyar katonák munkájáról. Az EUFOR-törzsben szolgálók tevékenységéről pedig napi szinten kapok jelentéseket, tőlük, illetve a főnököktől. Ebben a kapcsolattartásban nagy segítségemre van az EUFOR jelenlegi vezénylőzászlósa, aki ugyancsak magyar, Bojtos Tibor törzszászlós.

Jelent valamilyen „előnyt” a Szarajevóban szolgáló magyar katonák számára, hogy magyar tábornok a misszió törzsfőnöke?

A nemzetközi környezet nem engedi meg, hogy kivételezett helyzetben legyenek a magyarok, de az ajtóm mindig nyitva áll bárki előtt, és a problémák megoldásában bármikor segítek.

A szarajevói Butmir táborban nemcsak az EUFOR-, hanem a NATO-misszió parancsnoksága is megtalálható. Milyen az együttműködés a két szervezet között?

Mivel elég erős szimbiózisban élünk a NATO-parancsnoksággal, ezért is jó a kapcsolatunk. A másik ok pedig abból ered, hogy a törzsfőnöki beosztást ott is egy magyar ezredes, Nosza Vilmos látja el, így akár az anyanyelvünkön is folytathatjuk az együttműködést. A tábor őrzését az EUFOR látja el, viszont a hírközlést és a számítógépes rendszert a NATO adja, a gépkocsiparkot közösen használjuk, a javításokat és a szervizelést az EUFOR biztosítja. És még hosszan sorolhatnám a közös dolgainkat... Mindemellett pedig az AFBiH kiképzését, felkészítését is a NATO-s kollégákkal koordinálva hajtjuk végre, amelyben szintén részt vesznek magyar tanácsadó tisztek. Nekik egyébként ugyancsak én vagyok a nemzeti rangidősük.

Munkaidőn kívül milyen lehetőségei vannak a szabadidő eltöltésére?

Ameddig az időjárás megengedte, munkaidő után volt lehetőségem arra − más magyar katonákhoz hasonlóan −, hogy a táboron kívül kerékpározhassak. Most már sajnos csak a konditerem marad, ahol különböző „kínzóeszközök” állnak rendelkezésre a testedzéshez. A tornateremben van lehetőség tollaslabdázni, focizni. A hétvégéken a jó időt kihasználva túrákat szervezünk, amelyeken mindenki kedve szerint vehet részt.

Van lehetősége a szabadidejében a magyar katonákkal találkozni?

A spanyoloktól kapott „Magyar Ház” ad arra lehetőséget, hogy az itt tartózkodó magyar katonák kötetlen körülmények között találkozhassanak egymással, illetve megünnepelhessük a születésnapokat, előléptetéseket − így formálva a csapatot még jobban közösséggé. Mindemellett a szarajevói magyar nagykövetségnek köszönhetően a helyi és a banja lukai magyar közösségekkel is jó a kapcsolatunk, ebben az évben háromszor vettünk részt velük közös rendezvényen.

Volt már lehetősége megismerni az országot? Mi a véleménye róla?

Mivel 17 darab LOT-ház található az országban, és ezeket látogatni kell, így már volt alkalmam megismerni Bosznia-Hercegovina egy részét. Egy nagyon csodálatos, természeti szépségekben nagyon gazdag ország. A hegyeket én amúgy is szeretem, mivel a Keszthelyi-hegység lábánál nőttem fel, az itteni környezet számomra maga a Kánaán. Csak azok a fránya, piros színű, „Aknaveszély!” feliratú táblák ne rontanák el az ember kedvét... Sajnos az ország a mai napig a föld egyik legaknaveszélyesebb területe. Mindez a több mint húsz évvel ezelőtti háború szomorú hagyatéka.

Ha már itt tartunk: milyen biztonsági helyzet jellemzi jelenleg Bosznia-Hercegovinát?

Jelenleg a biztonsági helyzet nyugodt.

Mégis hallani olyan híreket, miszerint Bosznia-Hercegovina a radikális dzsihadisták és az Iszlám Állam katonáinak európai „előretolt helyőrsége”. Ezt az országban szolgáló magyar katonaként hogyan látja?

Természetesen a radikális dzsihadisták ebben az országban is veszélyt jelenthetnek, de a helyi biztonsági erők felkészültek, és időben „lekapcsolják” azokat az egyéneket, akik a közel-keleti harcok helyszíneiről igyekeznek beszivárogni. Pletykák és szenzációhajhász hírek itt is szárnyra kelnek dzsihadista kiképzőtáborokról, de erre cáfolhatatlan bizonyítékot mindeddig nem sikerült bemutatni. Az EUFOR-ban természetesen mi is figyeljük a helyi híreket, és információt gyűjtünk az esetleges veszélyforrások időbeli felfedése érdekében, de ez amúgy is része a mindennapi munkánknak.

Mostani beosztása egy évre szól. Hogyan folytatja, ha visszakerül Magyarországra?

A Magyar Honvédségben jelenlegi beosztásom az MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke. Ebből a pozícióból vezényeltek mostani helyemre, s a tervek szerint ide is térek vissza, amikor jövő áprilisban véget ér a külszolgálatom.

Fotó: euforbih.org és archív

Tudja már, hogy ki lesz az utódja? Milyen útravalóval készül számára?

Az utódom kiválasztása nem az én feladatom, az elöljáró hoz majd döntést arról, hogy ki kerül a helyemre. Egy biztos, amikor kiderül a személye, akkor minden segítséget meg fog tőlem kapni, hogy az EUFOR törzsfőnökeként a legjobbat tudja nyújtani.

Forrás: honvedelem.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Háború Művészetét a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 06. 07., 14:52
Olaszországban és Svédországban bizonyítottak a Magyar Honvédség különleges műveleti katonái NATO gyakorlat keretében, ahol tömeges ejtőernyős ugrás, a logisztikai utánpótlás megszervezése, rajtaütés és beépített területen vívott harc szerepelt a feladataik között, de éleslövészeten is megmutatták felkészültségüket.
2024. 05. 28., 13:25
A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
2024. 06. 05., 13:05
Átalakulás kiképzés által, avagy transformation through training – ez a NATO Összhaderőnemi Kiképző Központ (NATO JFTC) mottója, amely többek között a védelmi szervezeten belüli közös és nemzeti kiképzéssel, a koncepciófejlesztéssel, illetve az interoperabilitás elősegítésével foglalkozik.
2024. 05. 24., 10:15
A Flotprom internetes szakportál 2024. május 2-án közzétett információi szerint a Volga mellett fekvő Zelenodolszkban működő Gorkij Hajógyárban, a hónap folyamán két új hadihajót bocsátanak vízre, a Karakurt-osztályú (Project 22800) Tájfun korvettet és a Project 22160 típusú, Viktor Velikij járőrhajót.
2024. 05. 14., 15:51
Az Airbus Helicopters friss bejelentése értelmében, új rendelés érkezett a H145M típusú könnyű, többfeladatú forgószárnyasra: Brunei hat példányt rendelt a hazánk által is hadrendbe állított helikopterből.
2024-05-22 12:52:38
A Japán Birodalmi Haditengerészet repülőgép-hordozói a 2. világháború kezdetén legyőzhetetlenek voltak, a fedélzetükről felszálló harci gépek uralták a Csendes-óceán égboltját.
2024-05-09 14:53:56
A NATO keleti térségét helyezi középpontba a Steadfast Defender 2024 részgyakorlata, a Swift Response, amelynek előterében azok a védelmi képességek állnak, amelyekkel egy lehetséges keleti irányból érkező agressziót hárít el a NATO szövetségi rendszer.
2024-04-29 15:46:31
A NASAMS és Mistral légvédelmi fegyverrendszerek is szerepet kapnak az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred, áprilisban, Újmajorban megrendezett, négyhetes gyakorlatán. A kitelepüléssel az alakulat a Ramstein Legacy 2024-re, a NATO többnemzeti, integrált lég- és rakétavédelmi gyakorlatára készül.
   MÁSOK ÍRTÁK
2024. 06. 14., 14:19
A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium is bekapcsolódott a Honvéd Kadét Programba.
2024. 06. 11., 13:54
Magas szintű szerb delegáció látogatása Magyarországon.
2024. 06. 10., 14:25
A Magyar Honvédség katonákkal és eszközökkel segíti a megáradt Rába mentén az árvízi védekezést – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, június 10-én, hétfőn.
2024. 05. 31., 12:16
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke és Gheorghiţă Vlad vezérezredes, a Román Fegyveres Erők vezérkari főnöke időszerű katonai kérdésekről egyeztettek bilaterális tárgyalás keretében Hódmezővásárhelyen, május 30-án, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál tartott határmenti találkozójukon.

  JETfly Magazin

A legnagyobb nemzetközi légitársaság újabb jelentős lépést tett a légi közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentéséért. Az Emirates több más járatához hasonlóan, már a Szingapúrból induló repülőgépeit is környezetkímélőbb üzemanyaggal üzemelteti.