2017. 09. 23. szombat
Tekla
: 310 Ft   : 258 Ft Benzin: 366 Ft/l   Dízel: 376 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Mátyásföldön ülésezett a HÉF

Art of WAR  |  2006. 03. 24., 08:46

Logisztikai, egészségügyi, élelmezési és ruházati kérdések voltak napirenden a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) március 23-ai kihelyezett, az MH Haditechnikai Ellátó Központban (MH HTEK) megtartott ülésén. Az ülésen jelen volt Iváncsik Imre, a HM politikai államtitkára is. Mielőtt a fórum megkezdte volna munkáját – házigazdaként – Virág Lajos mérnök ezredes, az MH HTEK parancsnoka adott tájékoztatót a központ felépítéséről és fő feladatairól. Ezt követően Mészáros Géza, a Honvédszakszervezet (Hosz), és egyben az ülés levezető elnöke megnyitotta az ülést. A HÉF munkaadói és munkáltatói oldala megállapodott abban, hogy a napirendre kerülő témákban elhangzott kérdésekre, a pontosság és a szakmaiság maradéktalan érvényesülése miatt a soron következő, április 27-ei ülésen kapnak választ az érdekvédelem szakemberei.

Egészségügy: a honvédség sikerágazata

– A közelmúltban négyes biztonsági fokozatú telepíthető laboratóriumot küldtünk el németországi tesztgyakorlatra. Ilyen szintü laboratórium Európában még építményben sincs, nemhogy hadszíntérre telepíthető állapotban. A kontinensen ugyancsak egyedülálló módon az első combfej-megtartó mütétet hajtották végre az MH dr. Radó György Központi Honvédkórházban, a közeljövőben pedig őssejtből kitenyésztett porc segítségével porcfelszín-korrigálást fogunk végrehajtani – jelentette be a legújabb tudományos eredményekről szólva dr. Svéd László orvos vezérőrnagy, az MH egészségügyi parancsnoka. A parancsnok általános tájékoztatót adott a katonai egészségügyi szolgálat jelenlegi helyzetéről és fő feladatairól. Ismertette a HM HKV Egészségügyi Csoportfőnökség jogutódjaként 2005. április elsejével megalakult MH Egészségügyi Parancsnokság felépítését és a legfontosabb tavalyi feladatok közül kiemelte honvédkórház rekonstrukciós beruházásnak előkészítését, a Sürgősségi Betegellátó Központ (SBK) kialakítását (átadására a közeli napokban kerül sor), a gyógyító-megelőző munka színvonalának megtartását és az egészségvédelmet. Ez utóbbi kategóriában igen lényeges a Magyar Honvédség kedvezőbb közegészségügyi-járványügyi helyzetének kialakítása, illetve az egészségnevelés és a drogprevenció.

 A 2006. év fő feladatai – a honvédkórház rekonstrukciós beruházásával kapcsolatos feladatok mellett – a biológiai laboratórium továbbfejlesztése, az MH Honvéd Egyészségügyi Központ megalakításának előkészítése, illetve a NATO-nak és az EU-nak felajánlott egészségügyi képességek fenntartása és fejlesztése, szakmai felkészítésük folytatása.

Elhangzott: a Magyar Honvédségben járványügyi szempontból igen kedvező időszakot tudunk magunk mögött. 2005-ben az ismertté vált járványok száma az elmúlt öt évben messze a legalacsonyabb, mindössze két alkalommal fordul elő. A betegek száma járványok alatt összesen 40 fő volt, ez 213-al kevesebb a tavalyi időszak hasonló beteglétszámánál. Érdekesség, hogy a parancsnokság és alárendelt intézetei állományában 412 katonanő szolgál; a katona állomány 58%-a nő. Ez a magas arány – honvédség szinten 16% – az egészségügyi szolgálat szakmai sajátosságaival magyarázható. Nemzetközi müveletekben összesen egyszerre közel 50 fő egészségügyi szakállomány teljesít szolgálatot.

Az egészségügyi szakállomány helyzetét illetően elhangzott: az elmúlt hat év alatt az orvosképzésben jelentős változás történt, a rezidens képzés időtartama például öt év. Ráadásul egyszerre kell megfelelni a NATO, illetve az Európai Unió által támasztott követelményeknek. A toborzórendszeren keresztül kész orvost szerezni nehéz, viszont szerencse, hogy a közszolgálati szférához képest a katonai egészségügyi szolgálatban dolgozók illetménye jelentősen magasabb, ami a rendszer fontos megtartó ereje.

A Csapatok Érdekvédelmi Szövetségének (CSÉSZ) előzetesen írásban beterjesztett kérdéseire válaszolva dr. Svéd László orvos vezérőrnagy elmondta, hogy a honvédkórház nővérszállóját az előzetes rekonstrukciós ütemterveknek megfelelően 2008 után fogják modernizálni. A gyógyszerek és egyéb életmentő eszközök közbeszerzési eljárásainál minden esetben 50%-os ráhagyással dolgoznak, ezek hiánya tehát nem fordulhat elő. Az igényjogosult krónikus betegek elhelyezésével kapcsolatosan kiderült, hogy az MH Verőcei Betegotthon ágykapacitása teljes mértékben elegendő a feladat ellátásához.

Szincsák Gyula a Hosz alelnöke felszólalásában kiemelte: fontos szempont a létszámhiány miatti túlszolgálat megfelelő finanszírozása. Ugyancsak lényegesnek tartotta, hogy a veszélyességi pótlék kérdésében is minél előbb konkrét javaslatok szülessenek. Kérdésként fogalmazta meg, hogy vajon milyen az érdekvédelmi dolgozók munkakapcsolata az új parancsnoksággal?

Dr. Zsiga Imre, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének (Hodosz) titkára – részben válaszolva a korábban feltett kérdésre – elmondta, hogy a közalkalmazott szakszervezeti tagok napi, jó kapcsolatban vannak az egészségügy illetékeseivel. Kiemelte: a katona egészségügy sikerágazat és mindent el kell követni annak érdekében, hogy a magas szakmai kvalitású állomány nyugodt, jó légkörben végezze munkáját.

Erdős László, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) ügyvezető elnöke örömét fejezte ki, hogy az idén beérkezett nyolc új MBG 270 típusú sebesültszállító gépjármü. A NATO egészségügyi biztosítási elveiben kiemelt helyen szereplő kiürítési képességben jelentős szerepe van ezeknek a jármüveknek. Kérdésként merült fel, hogy mikor érkeznek további gépjármüvek.

Logisztika: példás együttmüködés az érdekvédelemmel

 Dr. Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) parancsnoka az alárendeltségükbe tartozó állomány élet-és munkakörülményeiről adott tájékoztatót, illetve ismertette az ÖLTP feladatait.

A hadtáp szakágak által biztosított ellátás és szolgáltatások megfelelnek az érvényes szabályzóknak, a közbeszerzési eljárások lefolytatása törvényesen, előírásszerüen történt, minden esetben. Kiemelkedő teljesítmény a missziók és a felajánlott erők hadtápbiztosítása. Az önkéntes haderőre történő áttérés szakfeladatai eredményesen teljesültek, különösen a szerződéses állomány térítés nélküli élelmezési ellátása, valamint az egyéb élet- és munkakörülmények javítása. Az ellátás területén további fejlődést jelenthet, az idei évre tervezett MH Hadtápanyag-ellátó Központ (MH HTPEK) Lehel úti objektumában egy új, korszerü raktár felépítése, mely a Daróczi úti objektum ruházati anyagait, valamint a Mogyoródi úti térképészeti szakanyagraktár anyagait hivatott tárolni.

A CSÉSZ kérdéseire válaszolva dr. Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagy elmondta, hogy tavaly a gépjármüvek általános hadrafoghatósága elérte a 90%-ot. A külföldi kontingensek gépjármüinek helyszíni szervizelésével kapcsolatosan elhangzott, hogy folyamatosan köttetnek meg az újabb és újabb szerződések helyi cégekkel.

Breuer László, a Hodosz vezető titkára megköszönte az MH ÖLTP korrekt partneri kapcsolatát és hangsúlyozta: a két szervezet a közeljövőben együttmüködési megállapodást köt. A vezető titkár megköszönve az eddigi együttmüködést kiemelte: a recski és devecseri bázisoknál az elbocsátások során lefolytatott személyügyi munka példaértéküen zajlott le.

Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az állomány igényli a megfelelő pihentetést és rekreációt. Kérdésként elhangzott: a vidéki alakulatoknál szolgálóknak vajon van-e megfelelő sportolási lehetőségük?

Élelmezés: rugalmas rendszer, olcsó ár, jó minőség

Jósvai Attila ezredes, az MH Élelmezési Szolgálat főnöke tájékoztatójában az élelmezési ellátás tavalyi helyzetéről és az élelmezési normák idei alakulásáról szólt. Elhangzott: 2005-ben az élelmezési normák emelése nélkül sikerült megőrizni a reálértéket. Jelentős előrelépés tapasztalható az élelmezési objektumok müködési feltételeiben. Általánossá vált a laktanyákban a rozsdamentes edényzet, a porcelán élelmezési felszerelések használata. 2006 fő feladata a szerződéses állomány térítésmentes ebéd ellátás feltételeinek kimunkálása. Ahol a feltételek adottak, be kell vezetni az önkiszolgáló ellátást, emellett meg kell őrizni az élelmezési normák reálértékét. Az ezredes kiemelte, hogy az idén normaemelésre azért nem került sor, mivel az élelmiszerek árai minimális mértékben emelkedtek és ezt az áfa-csökkenés megfelelő mértékben kompenzálja.

Tián József, a CSÉSZ elnöke leszögezte, hogy az élelmezési szolgálat jól müködik. Rugalmas, még az idényjelleget is jól követő rendszert állítottak fel és mindig reális áron, folyamatosan biztosítják az ellátást.

Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke szerint az étkezdék modernizációja nagyban hozzájárult az állomány komfort érzetéhez és ezen a már megkezdett jó úton kell tovább haladni.Breuer László, a Hodosz vezető titkára azt a kérdést tette fel, hogy van-e remény arra, hogy a 9000 forintos melegétkezési utalvány előnyeit teljes mértékben élvezhesse az állomány?

Ruházat: jönnek a bakancsok

 Horváth Tibor ezredes, az MH Ruházati Szolgálatfőnökség főnöke a ruházati ellátással kapcsolatosan tartott tájékoztatót. A szolgálatfőnökség részére jóváhagyott 2005-ös költségvetés értéke 4,1 milliárd forint volt, ami magába foglalja a központi keretet, a nemzeti fejlesztést, valamint a nemzetközi kontingensek ellátását biztosító pénzösszeget.

A bakancsváltási program keretében jóváhagyott 100 milliót forintból a főnökség 2000 pár általános bakancsot szerzett be, melyekkel vezérkar főnöki döntés értelmében az MH 5. Bocskai István Könnyülövészdandár állományát látták el.

A repülőhajózó állomány számára rendszeresítették a 2003M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözetet. A lefolytatott közbeszerzési eljárás után a szakállományt a március végére látják el az öltözettel.

A 2006. évi illetménynorma tartalmazza a hivatásos és a szerződéses tiszt, tiszthelyettes állomány részére 25 000 forint, a szerződéses legénységi állomány részére 10 000 forint illetmény kifizetését. A logisztikai költségvetés terhére a hivatásos és szerződéses tiszt, tiszthelyettes állomány számára 20 000 forinttal, a szerződéses legénységi állomány részére 10 000 forinttal emelkedik a ruházati norma. A honvédségi közalkalmazottak, valamint fegyveres biztonsági őrök idei ruházati illetménye egységesen 45 000 forint.

A nemzetközi müveletekben résztvevő állomány ruházati biztosítására vonatkozó, vezérkari főnöki intézkedés alapján a jövőben katona saját egyéni hadiruházati alapfelszerelésében hajtja végre külszolgálatát. Természetesen központi biztosítás keretében megkapja az adott kontingens specialitásának megfelelő ruházati kiegészítést is.

Idén általános bakancsok beszerzésére 200 millió forint fordítható, de további jó hír, hogy 2007-ben és 2008-ban a tervek szerint 400 millió forint jut új bakancsokra. Ugyancsak javítani fogja az élet- és munkakörülményeket a katonanői állomány körében a női köznapi öltözet csapatpróbájának megkezdése.

A Hodosz megköszönte a szolgálatfőnökség közremüködését abban, hogy a fegyveres biztonsági őrök, a ruházat terén azonos elbírálásban részesülnek, mint a közalkalmazottak. Bíznak benne, hogy az idén is lesz lehetőség a ruházati illetmény tavalyihoz hasonló egyszeri kiegészítésére.

A Hosz javasolta, hogy a ruházati boltok a jövőben az új árucikk megvételénél valamilyen formában kedvezményként számítsák be az árba a leadott régi terméket. Elképzelésük szerint a sportruházat terén esetleg civil cégekkel lehetne kedvező szerződést kötni, ami ugyancsak könnyebbséget jelente az állománynak.

Kopjafa avatás

Jogelőd alakulatainak életkorát is beleszámolva, az MH HTEK idén ünnepli fennállásának 61. évfordulóját. Ebből az alkalomból Iváncsik Imre, a HM politikai államtitkára a HÉF-ülés szünetében ünnepélyesen leleplezte az alkalomra állított kopjafát, dr. Berek Lajos ezredes alkotását.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Háború Művészetét a Facebookon!

Még több friss hír

2017. 09. 18., 11:14
Idén a migrációs válsághelyzet kezelésében és a terrorizmus elleni harcban való részvételt is gyakorolják a szerb és a magyar hadihajósok.
2017-09-14 10:12:11
Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma a napokban szerződést kötött az MD Helicopters vállalattal, miszerint az USA további 150 darab MD-530F Cayuse Warrior típusú, felderítő-harci helikoptert vásárol Afganisztán részére.
2017-09-07 13:17:17
Az Egyesült Államok haditengerészete a többi nagy hadiflottával ellentétben nem állított hadrendbe csatacirkálókat, pontosabban fogalmazva csak majdnem, mivel közbeszólt a nemzetközi politika.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 09. 21., 11:16
A szakértő szerint nem várható fegyveres konfliktus Észak-Korea és az Egyesült Államok között.
2017. 09. 19., 09:34
Nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, s ebből a hadsereg is rengeteget profitáljon.
2017. 09. 15., 11:41
Észak-Korea újabb rakétát bocsátott fel Phenjan egyik külső kerületéből keleti irányba, a rakéta átrepült Japán második legnagyobb szigete, Hokkaidó felett, majd a Csendes-óceánba csapódott – jelentették péntekre virradóra a hírügynökségek.
2017. 09. 12., 14:02
Visszautasította kedden Észak-Korea az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) újabb, ellene hozott szankciós határozatát, és azt üzente az Egyesült Államoknak, hogy hamarosan soha nem tapasztalt szenvedésben lesz része.

  JETfly Magazin

A brit védelmi miniszter, Michael Fellon a napokban arról számolt be, hogy kollégájával, Khalid bin Mohammad Al-Attaiyah katari védelmi miniszterrel, szándéknyilatkozatot írtak alá 24 darab Eurofighter Typhoon eladásáról.