2024. 02. 24. szombat
Mátyás
: 389 Ft   : 359 Ft Benzin: 625 Ft/l   Dízel: 687 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Kellemes Ünnepeket kíván az Art of War szerkesztői csapata!

Art of WAR  |  2014. 12. 24., 00:00

Az Art of War szerkesztői csapata ezúton köszöni meg Olvasóinak, hogy a 2014-es évben is rendszeresen olvasták a lapra felkerülő cikkeket, illetve hozzászólásaikkal, javaslataikkal segítették a csapat munkáját. Facebook oldalunk már több mint 6 000 tagot számlál! Minden Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk! Év végi áttekintésként pedig idézzük fel, hogy a Magyar Honvédség milyen hazai és nemzetközi gyakorlatokon szerepelt 2014-ben!

Fejlesztésekre várva - A katonáink munkájának elismeréseképpen

A Magyar Honvédség 2014-ben számos önálló vagy egymáshoz kapcsolódó hazai és nemzetközi gyakorlaton bizonyíthatta rátermettségét és helytállását. Dr. Benkő Tibor vezérezredessel, a Honvéd Vezérkar főnökével az év zárásaként idézünk fel néhány jeles eseményt.

Dr. Benkő Tibor

Ebben az évben emlékeztünk meg NATO-tagságunk 15. évfordulójáról. Visszatekintve a másfél évtizedre, a Magyar Honvédség lehetőségeihez képest mennyiben járult hozzá a szövetség munkájához? 

NATO-tagságunk számos katonai szintü eredményt hozott számunkra. Az elmúlt 15 év során gyökeresen megváltozott az állomány szemléletmódja, ami a NATO-elvek, -doktrínák, -szabványok, -koncepciók átvételéből, oktatási és kiképzési rendszerek meghonosodásából adódik. A vezetők, parancsnokok, katonák és kötelékek képességeit tekintve létrejött a szövetség tagjaival együttmüködni képes, professzionális haderő. Hazánk a tizennyolc NATO-akkreditált kiválósági központ közül tízben vállal szerepet, s ez lehetővé teszi a hozzáférést a különböző szakterületeken fellelhető nemzetközi tapasztalatokhoz, szellemi tőkéhez. Ezek a kiválósági központok a NATO igazi szellemi mühelyei. A hadszíntéren megszerzett müveleti tapasztalatok, a szellemi értékek gyüjtése mellett gyakorlati jártasságot biztosítanak. Emellett az elmúlt 15 év során megkezdődött a Magyar Honvédségen belül olyan kiemelten fontos képességek kialakítása, mint a különleges müveleti képesség, amely rendkívül elismert a NATO-n belül. Büszkén említhetem még az előretolt repülésirányító, azaz a JTAC (Joint Terminal Attack Controller) -képességet, amelyet a Magyar Honvédség úgy illesztett képességei sorába, hogy azt ma már hazai és nemzetközi szinten is oktathatja. 

Kiemelten fontos helyet foglal el a NATO-n belül a Magyar Honvédség a rögtönzött robbanószerkezetek elleni tevékenységek (angol mozaikszóval: C-IED azaz Counter Improvised Explosive Devices) kutatása, eljárások kidolgozása, illetve az ehhez kapcsolódó nemzetközi kiképzés terén. A magyar katonák ráadásul nemcsak a müveleti területre készülőket oktatják, hanem NATO-minősítésü, úgynevezett „Képezd a kiképzőt!” tanfolyamokat is tartanak. Tavaly itthon és külföldön több mint 130 kiképző, illetve harctéri helyszínelő (javarészt külföldi hallgató) felkészítését végezték el. A nemzetközi missziókban szolgálatot teljesítő C-IED-kiképzők tavaly több mint ezer, müveleti területen mozgó katona kiképzésében vettek részt. 

Fejlesztésekre várva

A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központja Magyarországon müködik, amely az MH Egészségügyi Központtal, azon belül a Honvédkórházzal alakított ki szoros együttmüködést. Hazánk a befogadó keretnemzete ennek a többnemzeti szervezetnek, így az oktatás, a kiképzés, a szabványosítás és a gyakorlatok terén is közösen hajtunk végre feladatokat. A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ magyarországi létrehozásával a szövetség elismerte a magyar katona-egészségügyben dolgozók kiemelkedő tudását. És ha szellemi értékekről, azok átadásáról beszélünk, akkor el kell mondani, hogy ebben az egészségügyi kiválósági központban a Magyar Honvédség egészségügyi szakértelmére alapozva, stratégiai NATO-továbbképzések valósulnak meg. 

A kiképzések terén érdemes még megemlíteni az MH Béketámogató Kiképző Központot, amely ugyancsak élen jár itthon a NATO- és ENSZ-szemináriumok, -továbbképzések, -tanfolyamok szervezésében. Itt folynak a nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamok is, amelyek magas színvonalát az ENSZ békefenntartó müveletek főosztálya már többször is oklevéllel ismerte el. 

Fejlesztésekre várva

Irakban, Afganisztánban és Koszovóban is magyar katonák segítettek, segítenek a béke fenntartásában, az újjáépítésben. A hadszíntereken járva hogyan értékelték katonáink munkáját az Ön NATO-tárgyalópartnerei? 

Mindenhol elismeréssel beszélnek a magyar katonák helytállásáról: legutóbbi, őszi hivatalos látogatásán Sir Adrian Bradshaw tábornok, a NATO szövetséges erőinek európai főparancsnok-helyettese úgy fogalmazott: Magyarország erős, megbízható szövetséges. Elismerik azt a munkát, hozzáállást és találékonyságot, amellyel a magyar katonák feladataikat végzik a missziós területeken. Ráadásul a Magyar Honvédség – eltérő mértékkel ugyan, de – részt vállal a NATO, az ENSZ és az Európai Unió legfontosabb küldetéseiben, legyen szó béketeremtésről, békefenntartásról, újjáépítésről, kiképzésről vagy mentorálásról. Ezért vállaltuk, hogy mintegy száz fővel továbbra is részt veszünk a NATO új afganisztáni küldetésében, illetve ezért – s természetesen saját biztonságunk fokozásának érdekében – erősítettük meg balkáni jelenlétünket. 

Eddigi feladataink sikere áldozatokkal is járt. Erre hívja fel a figyelmet a pákozdi katonai emlékparkban létrehozott kegyhely, ahol a missziók során hősi halált halt bajtársainkra emlékezünk. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy szövetséges partnereink, erőfeszítéseink mellett, a meghozott áldozatainkra is a legnagyobb tisztelettel tekintenek. Az elmúlt héten részt vehettem a német vezetésü hadmüveleti területen hősi halált halt katonák emlékparkjának avatásán Potsdamban. A park nemcsak az afganisztáni szerepvállalásra emlékeztet, hanem az SFOR, a KFOR és az afrikai hadszíntér elesettjeinek emlékhelye is. Az afganisztáni szerepvállalás változása kapcsán megszüntetett bázisokon kialakított emlékhelyeket Németországba helyezik át. A magyar katonák emlékfala áll még Mazar-e Sharifban, de az északi régió hőseinek emlékmüve is Potsdamban kap helyet, a Magyar Honvédség és a magyar katona nemzetközi elismerésének és tiszteletének jeleként.

Fejlesztésekre várva

2014 számos változást hozott a világpolitikában, új válsággócok jelentek meg nemcsak hazánktól távol, de térségünkben is. Milyen válaszokat tudunk adni a megváltozott biztonságpolitikai helyzetre? 

Az ukrajnai konfliktus és az Iszlám Állam térnyerése megváltoztatta az egész térség és a világ biztonsági helyzetét, így Magyarországét is. Természetesen az országvédelmi terveinknek magukban kell foglalniuk a szomszédos országok konfliktushelyzeteire és a világ globális kihívásaira adandó válaszokat, megoldási lehetőségeket is. Mindemellett ezek kezelése a NATO-szintü és kétoldalú katonai tanácskozásoknak is kiemelten fontos témája, arra összpontosítva, hogy mi a teendő ilyen esetekben. Az események folyamatos figyelemmel kísérése mellett időben meg kell hozni a döntéseket, intézkedések megtételére és a megfelelő rendszabályok bevezetésére van szükség. A NATO walesi csúcsértekezletén is megfogalmazódott, hogy a szövetségnek a térségben fokozott aktivitást kell mutatnia, amivel természetesen mi is egyetértünk. Ősszel ezért lett része a NATO Steadfast Javelin III gyakorlatsorozatnak a legnagyobb hazai, közös kiképzési rendezvényünk, a Közös Fellépés 2014 gyakorlat is. Ez eleve külföldi partnerek részvételével tervezett gyakorlat volt. Nem fenyegetettségre adott válaszként hajtottuk végre, de az elképzelt helyzet azokat a körülményeket próbálta tükrözni, amelyek 2014 során térségünkben a valóságban is bekövetkeztek. Ugyanezen elvek miatt képviseltette, illetve képviselteti magát Magyarország és a Magyar Honvédség egy lövészszázaddal a litvániai Iron Sword és a Baltic Training gyakorlatokon is.

Fejlesztésekre várva

A NATO-csúcson elfogadott döntésekhez kapcsolódva, milyen fejlesztési célokat határoznak meg a Magyar Honvédség részére rövid és hosszú távon? 

A NATO-csúcs egyik markáns eleme az volt, hogy a tagállamoknak sokkal inkább oda kell figyelniük haderejükre, saját védelmi képességeikre. Tehát egyetlen tagországnak sem szabad elfogadni azt a koncepciót, hogy nincs fenyegetettség, hogy gond nélküli békés egymás mellett élés van. A haderő kérdése, a védelmi képességek kialakítása és fenntartása sokkal nagyobb törődést és odafigyelést igényel. A washingtoni szerződés 3. cikkelye ugyanis azt mondja, hogy minden tagjának úgy kell a saját képességeit fejlesztenie, hogy az a NATO-szövetséges erők képességét is növelje. Ha ennek eleget teszünk, csak akkor tarthatunk igényt az 5. cikkelyben meghatározottakra, vagyis arra, hogy a kollektív védelem elvét alkalmazza a NATO. Különösen az európai tagállamok figyelmét hívta fel a walesi csúcsértekezlet arra, hogy nagyon háttérbe szorítják a védelmi kérdéseket, és minél előbb sokkal több erőforrást kell erre biztosítaniuk. Erről nyilatkozott Orbán Viktor miniszterelnök is. A kormánynak már volt egy határozata, hogy 2016-tól a GDP 0,1 százalékával növelik a védelmi kiadást, de a jelen helyzetben, amilyen mértékben csak lehet, ezt az időpontot előbbre kell hozni. Ennek bizonyos megvalósulását már felfedezni véljük a jövő évi költségvetésben. Sok az elmaradásunk, vannak olyan technikai eszközeink, amelyek cseréjét, korszerüsítését, modernizálását már évekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni. Mindenekelőtt a személyi állomány egyéni felszerelését – korszerü ruházat, fegyverzet stb. – kell fejleszteni. A technikai eszközöknél elsősorban a helikopterképesség megvalósítását, a szállítórepülőgép-képesség megőrzését emelem ki, hiszen olyan vállalásaink vannak, amelyekhez ez a kapacitás nélkülözhetetlen, például 2015-ben a balti légtérfelügyelet részeként Gripenjeink hat hónapig állomásoznak majd a térségben. Mindezt viszont úgy kell megvalósítanunk, hogy a szárazföldi képességek terén is előbbre kell lépnünk. Feltétlenül meg kell említeni a katonákról történő gondoskodást is: az életpálya-modellt, ezen belül az illetmények rendezését. Mert törvényszerü, hogy ha a gazdaságban van egy kis fellendülés, akkor az elviszi tőlünk azokat a szerződéses katonákat, akiknek az illetménye olyan alacsony, hogy pár ezer forint különbségért kénytelenek elhagyni a honvédséget. Ezért rendkívül fontos eredmény, hogy a kormány meghozta a döntését a jövő évi, átlagosan mintegy 30 százalékos bérfejlesztésről, 2015 júliusától. 

Gripen

A Magyar Honvédség „hátországában” jelentős és újszerü kezdeményezések történtek, például a KatonaSuli-program, a Honvédelmi Kötelék, az önkéntes tartalékos rendszer. A fiatalok rendezvényeit látogatva, ott előadásokat tartva, milyennek látja az utánpótlást? 

A társadalomban tapasztalható mechanizmusok, a bekövetkezett változások a haderőre is hatással bírnak. A fiataloknak ma más elképzelései vannak a honvédségről és más elvárásokat fogalmaznak meg, mint évtizedekkel ezelőtt. Persze az alapgondolat ugyanaz: a haza védelme, de az elképzelés a fiatalokban ennek megvalósulásáról, feltételrendszerének biztosításáról már összehasonlíthatatlan az egykori sorállományú katonákéval. Nekünk ezzel lépést kell tartanunk, alkalmazkodnunk kell mindehhez, hogy megnyerjük őket a honvédelem ügyének. Ez nem csak a mi feladatunk, ez sokkal szélesebb társadalmi összefogást igényel, közös felelősség. A KatonaSuli-programban részt vevő diákok vagy az önkéntes müveleti tartalékosnak jelentkezők már megtették az első lépést a honvédség, a honvédelem ügye irányába történő elköteleződés felé. Ez nagyon fontos jelzés számunkra abban a tekintetben, hogy milyen rétegeket, korosztályokat lehet és érdemes megszólítanunk az utánpótlás biztosítása érdekében. Örömmel tapasztaltam, hogy az önkéntes müveletei tartalékosok között sok a felsőfokú oktatási intézménybe járó fiatal, akik lelkesek és tettre készek voltak a kiképzés során. Ők egyénenként is viszik tovább jó hírünket abba a közösségbe, amelyben otthon vannak. Ez nagyon fontos fóruma az utánpótlás biztosításának. 

Fejlesztésekre várva

A szolgálat elismerése minden katona számára emlékezetes pillanat, hiszen akkor lehetősége van saját életútjának áttekintésére is. Legutóbbi kitüntetése, a francia Becsületrend tiszti keresztjének átvétele, milyen emlékeket idézett fel? 

Az elismerést megköszönve elmondtam a nagykövetségen is, hogy visszatekintve a szolgálatban töltött éveimre, nagyon sok esemény felidézhető. Bár az indoklás szerint a francia és a magyar katonai kapcsolatok erősítéséért ez az elismerés a személyemnek szól, de számomra a kitüntetésben a két nemzet katonáinak munkája jelenik meg: a kiképzés, a közös gyakorlatok, a közös missziós feladatokban elért eredmények. Ezek erősítik a magyar–francia kapcsolatot. Én ezért köszönettel tartozom a Magyar Honvédség valamennyi katonájának, azoknak, akik ebben a munkában részt vesznek. Hálás szívvel gondolok mindenkire, aki ehhez hozzájárult. 

Fejlesztésekre várva

Fotók: Dévényi Veronika, Galovtsik Gábor, Rácz Tünde és Tóth László 

Forrás: Magyar Honvéd 2014. december

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Háború Művészetét a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 15., 15:16
Új-Zéland Védelmi Minisztériuma bejelentette, hogy a Lockheed Martin Marietta-i üzemében lefestették az első C-130J szállító repülőgépüket, mely tervezetten idén érkezhet Új-Zéland légierejéhez.
2024. 02. 14., 13:34
Az „Embert a Vasra!" toborzókampány keretében ötszáznál több fiatal jelentkezett Tatára, közülük kerül ki majd a végső állomány – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter február 13-án, Tatán, a Klapka György 1. Páncélosdandár vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztályához jelentkezett állomány bevonulásán.
2024. 02. 09., 11:15
Újabb mérföldkő a magyar KC-390-es programban: 2024. február 8-án Brazíliában levegőbe emelkedett a Magyar Honvédség első Embraer KC-390 típusú katonai szállítórepülőgépe, ami a tervek szerint ez év folyamán érkezik Magyarországra.
2024. 02. 06., 11:13
A legnagyobb volt, a legtöbb nehézlöveggel felszerelve és egyben a legfényűzőbb. Mielőtt egyáltalán szolgálatba állt volna, már három ország is birtokolta. Ez volt a HMS Agincourt csatahajó, egy igazi különlegesség a hadihajók között.
2024-02-05 13:57:16
2024. január 12-én Detrich István úr és a Meteor Természetbarát Turista Egyesület meghívására a kaposvári Takáts Gyula Könyvtárban tartott vetítőképes előadást Huszár András, „A hadak útján – Katonahőseink nyomában” címmel. Az előadás anyaga már visszanézhető!
2024-02-01 14:07:08
Az amerikai Bremertonban működő, elsősorban katonai, rendőrségi, tűzoltó és mentöhajók tervezésére és gyártására szakosodott SAFE Boats International (SBI) egyetértési és együttműködési megállapodást írt alá az elektromos meghajtású csónakokra specializálódott brit Vita Power vállalattal egy zéró kibocsátású, kisméretű járőrhajó kifejlesztéséről és gyártásáról.
2024-01-30 16:04:02
A közelmúltban jelentették be, hogy amerikai részről jóváhagyták további UH-60M Black Hawk típusú, közepes, többfeladatú szállító helikopterek eladását a típust már üzemeltető Horvátország számára.
   MÁSOK ÍRTÁK
2024. 02. 22., 09:38
A terv közös katonai gyakorlatokat, konferenciákat, oktatási-, képzési- és kiképzési, hadtörténeti és hadisírgondozási együttműködést, valamint hagyományőrző rendezvényeket, programokat foglal magába a 2024-es évre.
2024. 02. 21., 13:18
Külszolgálati feladataik befejezése előtt ünnepség keretében vehették át a békefenntartásért járó érdemjeleiket az ENSZ Libanoni Békefenntartó Misszióban (United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL) szolgáló magyar és lengyel katonák.
2024. 02. 20., 15:31
A bizalom és a kölcsönös segítségnyújtás mellett az alapszerződés 5. pontja, ami meghatározó, mondta el Szenes Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára.
2024. 02. 19., 15:54
A NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport híradó szakállománya felkészítését hajtották végre februárban a székesfehérvári MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár laktanyájában.

  JETfly Magazin

2024. február 23-án, pénteken, Budapestre érkezett Svédország miniszterelnöke, Ulf Kristersson. Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalássorozat eredményeként többek között arról is megállapodás született, hogy bővül a Magyar Légierő Gripen flottája.